REGULAMIN DLA KLIENTÓW KINETIC FITNESS CLUB NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS COV2

Regulamin Kinetic - powrót

REGULAMIN DLA KLIENTÓW KINETIC FITNESS CLUB NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS COV2

1. Każdy Klubowicz Kinetic Fitness Club powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi komunikatami klubu i stosować się do wytycznych w nich zawartych.

2. Należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnej liczby osób w klubie, która podana będzie przed wejściem do obiektu.

3. Należy utrzymywać odległość przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami klubu

4. Osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, maja podwyższoną temperaturę, są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19, nie mogą skorzystać z usług klubu.

5. Każda osoba, która skorzysta z usług klubu powinna podać swoje aktualne dane lub zaktualizować dane w systemie klubu, aby w przypadkach ujawnienia zakażenia lub styczności z osobą zakażoną na terenie obiektu, klub mógł podjąć natychmiastowe czynności według procedur bezpieczeństwa – zgodnie z procedurami GIS.

6. Przed wejściem do klubu oraz w samych klubie należy dokładnie zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem dostępne są w obszarze wejścia/recepcji klubu, przy wyjściu z toalet oraz w każdej sali do ćwiczeń.

7. Przy ladzie recepcyjnej powinna znajdować się 1 osoba, a między kolejnymi osobami zachowany był dystans społeczny 2 m.

8. Każde urządzenie używane podczas ćwiczeń powinno być zdezynfekowane przez klienta przed i po użyciu. Zaleca się, aby w miarę możliwości Klienci podczas treningu w klubie używali własnych, drobnych akcesoriów fitness typu maty, powerbandy.

9. Aby zapewnić bezpieczeństwo, komfort i reżim sanitarny Uczestnicy zajęć grupowych zobowiązani są zarezerwować miejsce na zajęciach poprzez aplikację, portal klienta, osobiście lub telefonicznie, bowiem ilość osób na zajęciach zostaje ograniczona do ilości zależnej od metrażu. Podczas zajęć należy utrzymywać dystans społeczny. Maseczki podczas zajęć nie są obowiązkowe.

10. Długość wizyty w klubie musi zostać ograniczona do minimum, aby zminimalizować ryzyko kontaktu większych grup osób.

11. Strefa saun oraz prysznice są dostępne dla Klientów i poddawane regularnej dezynfekcji.

12. Suszarki nadmuchowe zostają wyłączone do odwołania.

13. Przed i po użyciu szafki na ubranie w szatni należy ją zdezynfekować.

14. Sklep z napojami i przekąskami pozostaje czynny.

Procedury bezpieczeństwa w przypadku ujawnienie objawów u klienta podczas wizyty w klubie

1. Osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, maja podwyższona temperaturę, są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19, nie mogą skorzystać z usług klubu.

2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness zostanie on jak najszybciej odsunięty od zajęć i poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.

3. W przypadku ujawnienia niepokojących objawów u klienta, zajęcia i funkcjonowanie obiektu zostanie natychmiast wstrzymane. Nastąpi gruntownie dezynfekcja przestrzeni, w których przebywał zakażony klient oraz dezynfekcja urządzeń/przyrządów, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.

4. O zdarzeniu zostanie poinformowana powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Olsztynie.

5. Zostanie ustalona lista pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7. Powyższy regulamin może być zmieniany i uzupełniany o kolejne wytyczne GIS w zależności od przebiegu sytuacji epidemiologicznej w kraju.