Zmiany w cenniku

Zmiany w cenniku

Drodzy Klubowicze,

Informujemy, że z dniem 02.10.2017 r. uległy zmianie ceny karnetów miesięcznych oraz umów członkowskich. Umowy zawarte przed 02.10.2017 r. zostaną zaktualizowane w systemie o nowe ceny i warunki dnia 01.11.2017 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie Klubowicz informowany jest o zmianach na 14 dni przed wprowadzeniem ich w życie. Klubowicz ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy najpóźniej w przeddzień wprowadzanych zmian w życie tj. 31.10.2017 r. ze skutkiem na koniec opłaconego bieżącego okresu rozliczeniowego. Zachęcamy do zapoznania się z nowym cennikiem i warunkami dostępnymi na stronie internetowej oraz w recepcjach obu lokalizacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Klubem.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Kinetic

Cały dzień w Kinetic Fintess Club już za 29 PLN